27.04.2023

El projecte SEMICE continua recopilant dades sobre petits mamífers després de 15 anys

Petits mamífers

El SEMICE és un projecte de monitoratge de petits mamífers que es va iniciar l’any 2008. Des de llavors, s’han creat un total de 173 estacions distribuïdes per 10 de comunitats autònomes i Andorra. Del conjunt total de la xarxa, 94 estacions han estat actives durant l’any 2022. Malgrat que no s'hagi arribat al mateix nombre d'estacions actives que l'any anterior, s'han creat vuit noves parcel·les: a Andorra, Alacant, Madrid i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquesta última incorporació ha estat especialment interessant, ja que els estudiants de la Facultat de Biociències de la UAB tenen l'oportunitat de conèixer la metodologia del projecte. Catalunya és la comunitat autònoma on es concentra el major esforç, amb un total de 112 localitats mostrejades (65% del total), de les quals 70 van estar actives l’any passat.

Distribució de les captures a Catalunya

Durant el 2022, s'han obtingut 1.797 captures de petits mamífers, que corresponen a 1.259 individus diferents, una xifra inferior a la del 2021. Malgrat que algunes zones han mantingut uns resultats relativament optimistes, com ara el massís del Garraf, el Montsant o el Pirineu occidental, en alguns sectors s'han desplomat les poblacions, com per exemple a les Guilleries o a les Gavarres. En general, la distribució de captures ha estat força irregular aquest 2022, en línia amb les condicions meteorològiques que s’han donat.

El ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) és l'espècie més comuna, ja que durant el 2022 va aparèixer a tres de cada quatre parcel·les a Catalunya, seguit de la musaranya comuna (Crocidura russula) i del ratolí lleonat (Apodemus flavicollis), el talpó roig (Clethrionomys glareolus) i el ratolí de camp (Mus spretus). La resta d’espècies apareixen a menys d’un 10% de les estacions.

Respecte a l’any 2021, totes les espècies han aparegut a menys localitats excepte la musaranya menuda (Sorex minutus), que es va capturar per primera vegada al Parc del Castell de Montesquiu, i la rata comuna (Rattus norvegicus), que no va aparèixer el 2021 i va ser capturada en el 2022 a l’estació de les Madrigueres, al Vendrell. A més, comparant amb l’any anterior, durant el 2022 s’han capturat 6 espècies menys.

Un dels anys amb menys petits mamífers a Catalunya

A la franja mediterrània, el 2022 ha estat l’any en què s’han capturat menys individus (de mitjana) des de l’inici del projecte. Aquests resultats tampoc han estat gaire millors a la zona pirinenca. Malgrat el repunt de l’any 2019, la tendència general que s’observa és clarament a la baixa, sobretot en el cas de les parcel·les mediterrànies.

Tendències poblacionals a Catalunya

A partir del nombre d’individus de cada espècie registrats a les diferents estacions de seguiment des de l’inici del projecte, es poden calcular les tendències poblacionals i observar quines espècies estan augmentant o disminuint.

A més, les dades també mostren que hi ha possibles diferències en la tendència que estarien associades a les condicions climatològiques de les àrees estudiades. Això es pot veure mitjançant la classificació de les parcel·les en dos grups en funció del seu emplaçament geogràfic: la regió mediterrània, i la regió alpina i subalpina dels Pirineus.

L’única espècie que manté una tendència positiva destacable és el talpó roig (Clethrionomys glareolus), una espècie amb requisits més aviat forestals i humits que és probable que es vegi beneficiada pel procés d’aforestació que està vivint Catalunya.

Les altres espècies presenten majoritàriament una tendència negativa a la franja mediterrània, mentre que a la regió pirinenca tenen una tendència més estable o incerta. D’aquestes, el ratolí de camp (Mus spretus) és l’espècie que mostra una pitjor tendència.

Els resultats a altres comunitats autònomes

Pel que fa als resultats del 2022 a altres regions amb una implantació consolidada del projecte, com ara Canàries, Menorca i Madrid, s’observa que la seva comunitat de petits mamífers conté algunes espècies diferents, com ara la musaranya canària (Crocidura canariensis) o la musaranya de Güldenstädt (Crocidura gueldenstaedtii).

 

La gran tasca dels col·laboradors

Celebrem que durant el 2022 cinc parcel·les han arribat als 15 anys i a les 30 campanyes de mostreig de forma ininterrompuda. Aquestes són: La garriga del Pla de Querol al Garraf, l'avetosa de Passavets al Montseny, i l'alzinar del Sot del Fangar, la riera de Vallgorguina i la roureda del Turó Gros al Montnegre i el Corredor.

El SEMICE agraeix la gran tasca que han desenvolupat tots els voluntaris durant aquests 15 anys i el suport de totes les persones que han acompanyat el projecte puntualment. Una tasca que ha contribuït a ampliar el coneixement dels petits mamífers a la península Ibèrica i a difondre el projecte per fer créixer progressivament la xarxa de col·laboració. La continuïtat del projecte no seria possible sense la seva ajuda.

Les dades recopilades són de gran importància per als investigadors i gestors de la biodiversitat perquè els permeten comprendre millor l'evolució de les poblacions de petits mamífers en diferents hàbitats i en un gradient de condicions climàtiques. Aquest coneixement sobre un grup de fauna clau en el funcionament dels ecosistemes els ajuda a prendre decisions informades per conservar i protegir la biodiversitat de les àrees estudiades.

Imatge de portada: Ratolí de camp (Mus spretus). Autoria: Marc Vilella.

ARXIU

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!