Àrea de recerca en petits mamífers

Els petits mamífers (Ordres Insectívors i Rosegadors) representen un grup eclèctic, amb espècies molt diferents quant a la seva biologia i ecologia però que comparteixen un tret comú: la seva mida petita. Malgrat les seves dimensions reduïdes, hi ha espècies de mida realment petita, com per exemple la musaranya nana (Suncus etruscus) amb 2 grams, i espècies de mida molt més gran, com per exemple la rata comuna (Rattus norvegicus) amb uns 400 grams.

A Catalunya hi viuen 30 espècies de petits mamífers: 12 d’insectívors i 18 de rosegadors.

Aquesta diversitat de mesures, juntament amb el caràcter tímid i principalment nocturn de les espècies, fa que mostrejar aquest grup sigui complex, necessitant la combinació de diverses tècniques d'estudi. Aquestes poden combinar el trampeig (amb trampes Sherman, de reixa, de caiguda, etc.), la utilització de caixes-niu, i la utilització de tècniques indirectes de monitoreig com l'observació de rastres (fruits rosegats, latrines i galeries), l'estudi de la dieta de l'òliba (Tyto alba) o la dieta de la geneta.

Conèixer com varien els contingents poblacionals (estacional i anualment) pot representar un punt d'interès ja que els petits mamífers són peça clau en la dinàmica dels ecosistemes que viuen, tant pel seu paper de presa de molts depredadors, com pel seu paper depredador que en ocasions pot suposar un flagell per a l'agricultura i per a altres espècies (depredació de nius, etc.).

Des de primers dels anys vuitanta del segle passat el Museu de Granollers realitza estudis sobre petits mamífers en diversos espais naturals catalans. En alguns espais es desenvolupa un seguiment mantingut en el temps, mentre que en altres s’han fet prospeccions puntuals per conèixer les espècies de petits mamífers presents.

Equip

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!