27.04.2022

Prospeccions de papallones diürnes en perill d’extinció: revisió de la distribució i estat de conservació de Zegris eupheme i Boloria eunomia a Catalunya

Lepidòpters

Publiquem un nou article al Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia on expliquem els resultats de dues prospeccions sistemàtiques realitzades l’any 2021, en el marc d’un projecte que impulsa la creació de microreserves de papallones a Catalunya com a mètode de conservació.

L’adaptació dels criteris IUCN per a papallones diürnes a nivell regional de Catalunya ha resultat en una llista de 46 espècies amenaçades, amb diferents nivells de coneixement sobre la seva biologia i la distribució. D’entre aquestes espècies, l’aurora dels guarets (Zegris eupheme) i la donzella de la bistorta (Boloria eunomia), dues papallones amb poques dades històriques en l’àmbit català, la majoria provinents de col·leccions entomològiques, apareixen amb la categoria d’En Perill (EN).

Durant el 2021 s’han organitzat dues prospeccions durant el pic del seu període de vol per actualitzar i precisar la distribució de totes dues, partint de la simultaneïtat de mostrejos realitzats per diferents equips per maximitzar les possibilitats de trobar l’espècie i comparar dades entre localitats. Per l’aurora dels guarets un total de 30 persones es van organitzar durant la segona quinzena d’abril i principis de maig en equips de 3 persones per cobrir l’àrea coneguda de l’espècie, realitzant un total de 111 punts de mostreig. Per a la donzella de la bistorta un total de 35 persones van visitar entre els dies 30 de juny i 4 de juliol un total de 97 punts de diferents comarques pirinenques.

L’aurora de guaret s’ha trobat solament en una localitat de la Ribera d’Ebre i avui en dia es troba en estat crític a Catalunya. L’espècie no es trobava des de l’any 2007 a Catalunya i ha tingut una reducció enorme de la seva distribució fins arribar a la única població que coneixem gràcies a aquesta prospecció. Això posa de manifest els canvis d’usos del sòl produïts a les zones de secà de la plana de Lleida i voltants. Per una banda el pas a agricultura intensiva i la conversió de secà en regadiu. Però també els diferents plantejaments de conservació enfocats a aus estepàries, que requereixen d’un enfoc integral que contempli les comunitats d’invertebrats pel que fa la recomanació de pràctiques agrícoles i contemplant així el concepte tradicional de guarets de repòs dels camps durant diferents anys. Aquesta papallona combina tant el criteri d'una reducció dràstica recent de l'àrea que ocupava al país, com el fet de presentar actualment una distribució extremament reduïda limitada a una sola quadrícula UTM 10x10 km, i es proposa que passi de la categoria EN (en perill) a CR (en perill crític).

 

Aurora de guaret. Autora: Jana Marco

La donzella de la bistorta, en canvi, es troba en una millor situació de conservació. S’ha pogut constatar que les escasses poblacions conegudes històricament romanen presents a data d’avui i, d'altra banda, s'han localitzat noves poblacions en força localitats de l’Alt Urgell i est del Pallars Sobirà. Moltes d'aquestes poblacions mantenen una certa connectivitat entre elles, la qual cosa assegura la conservació de l'espècie a curt o mig termini. No obstant, les molleres pirinenques, l’hàbitat on creix la seva planta nutrícia, es troben actualment amenaçades per les sequeres extremes repetides i són ecosistemes fràgils als canvis d’usos del sòl.

Els resultats de les nostres prospeccions es mostren oposats en les dues espècies estudiades: mentre que per a l'aurora del guaret s’ha constatat una davallada molt significativa i, alhora, una pèrdua preocupant del seu hàbitat, per a la donzella de la bistorta s’han trobat noves poblacions que representen un augment del 218% de les conegudes fins ara. Aquests resultats es corresponen amb els observats en estudis recents sobre el conjunt dels ropalòcers catalans que mostren que són justament les espècies de les zones més àrides les que estan patint davallades poblacionals més fortes.

Les prospeccions s’han realitzat amb la col·laboració de Paisatges Vius, el Zoo de Barcelona, Andorra Recerca+Innovació, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, i moltes persones voluntàries del CBMS. Les prospeccions s’emmarquen en el projecte Microreserves de Papallones impulsat per Paisatges Vius i amb la col·laboració del Museu de Ciències Naturals de Granollers i el Zoo de Barcelona

ARTICLE

Ubach, A., Stefanescu, C. (2022) Prospeccions sistemàtiques de dues espècies amenaçades: revisió de la distribució i estat de conservació de Zegris eupheme i Boloria eunomia a Catalunya.. Butlletí de la Soc. Cat. Lep 112. (in press).

 

Fotografia de la portada: Donzella de la bistorta, autor: Andreu Ubach

 

ARXIU

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!