29.09.2022

L’equip de recerca de Biodiversitat de Granollers participa en la configuració del llistat d’espècies del Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya

Grup de recerca

El Departament d’Acció Climàtica va aprovar per Decret el passat 20 de setembre el llistat de les espècies de fauna salvatge autòctona protegides a Catalunya en la qual ha participat molt activament el Grup de Recerca BiBio del Museu de Ciències Naturals de Granollers, que desenvolupa molts dels seus seguiments en els parcs i espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals.

 

El Departament d’Acció Climàtica va aprovar el dimarts 20 de setembre el document que recull el llistat de les espècies i subespècies de fauna salvatge autòctona protegides que, d’acord amb la informació tècnica i científica disponible, es consideren amenaçades i requereixen mesures de protecció. 

L’escrit compila un total de 384 espècies entre les categories de “En perill d’extinció”, “Vulnerable” i “Extinta com a reproductora a Catalunya”, definides de la manera següent:

1. “En perill d'extinció”: espècies i subespècies la supervivència de les quals és poc probable si els factors causals de la seva situació actual continuen actuant.

2. “Vulnerable”: espècies i subespècies que corren el risc de passar a la categoria “en perill d'extinció” en un futur immediat si els factors adversos que hi actuen no són corregits.

3.“Extintes com a reproductores a Catalunya”: espècies i subespècies autòctones que han deixat de reproduir-se a tot Catalunya en algun moment des del segle XIX fins a l'actualitat i que poden ser objecte de reintroducció.

El paper del Grup de Recerca en Biodiversitat de Granollers

L’equip de recerca de Biodiversitat i Bioindicadors (BiBio), ubicat al Museu de Ciències Naturals de Granollers, fa anys que realitza seguiments de fauna al territori, especialment als parcs de la Xarxa de Parcs Naturals en el marc del conveni de col·laboració per a l’execució del Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació del medi natural (fauna: papallones, petits mamífers, ratpenats, amfibis i rèptils) de la Xarxa de Parcs Naturals entre el Museu de Ciències Naturals de Granollers i la XPN de la Diputació de Barcelona.

Aquests seguiments ham esdevingut una peça clau en la designació de categories per alguns grups faunístics concrets, com són els ratpenats, les papallones, els petits mamífers i els amfibis, que es deriven de les línies de recerca (ratpenats.org, CBMS i SEMICE).

Ratpenat, carles flaquer
Ratpenat nòctul petit, Nyctalus leiseri. Autor: Carles Flaquer.

De ratpenats el catàleg recull 1 espècie extingida, 4 espècies en perill d’extinció i 13 en estat vulnerable. Així doncs, un 60 % de les espècies es troben amenaçades. Pel que fa a les papallones, hi ha 12 espècies en perill d’extinció, 32 en estat vulnerable i 1 extingida regionalment. En conjunt, aquestes es corresponen amb un 22.3 % de les 202 espècies presents a Catalunya. Finalment, de petits mamífers cal destacar que són les espècies aquàtiques les que més amenaçades es troben i, en amfibis, hi ha una espècie en perill d’extinció, el tritó del Montseny, de la qual l’equip de Granollers aporta dades al seguiment des de fa quasi una dècada.

Formiguera gran, Andreu Ubach
La papallona amenaçada formiguera gran, Phengaris arion. Autor: Andreu Ubach

L’aprovació del catàleg constitueix un pas de gegant en la definició de les polítiques de conservació de la biodiversitat, ja que permet identificar les espècies més vulnerables als canvis que s’estan produint al medi. A banda, inclou també el llistat de fauna protegida no amenaçada, en què s’inclouen espècies de les quals es fa seguiment amb ciència ciutadana com és el cas del liró gris, entre d’altres. La següent fase constitueix l’aprovació de plans de conservació per a cadascuna de les espècies, i en la qual el Grup de Recerca BiBio del Museu de Ciències Naturals de Granollers participarà amb les dades i estudis derivats dels grups faunístics amb què es treballa.

 

Imatge de la capçalera: Sàtir gran, Satyrus ferula. Autor: Andreu Ubach

ARXIU

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!