25.09.2023

Els petits mamífers del sud d’Osona, uns dels protagonistes del millor treball de recerca de l’institut Jaume Callís de Vic

Petits mamífers

Amb l’objectiu de fer una anàlisi geogràfica i ecològica del Canyissar de Tona, una de les zones humides més singulars de la plana de Vic i on coexisteixen vàries espècies de fauna amenaçades, en Genís Cunill va centrar-hi el seu treball de recerca des de l’any 2021 i, juntament amb altres metodologies de seguiment, el projecte SEMICE va ajudar-lo a caracteritzar la comunitat de petits mamífers i a constatar la gran importància d’aquest “oasi” de biodiversitat.

El canyissar de Tona es troba a l’extrem oriental del municipi i ocupa una superfície d’un parell d’hectàrees envoltada de cases, naus industrials i carreteres. L’any 2021, en el marc del seu treball de recerca de Batxillerat, en Genís Cunill va posar-hi en marxa un conjunt de seguiments per tal de prospectar la fauna i flora que hi habita i avaluar l’estat de conservació d’aquest espai proper a casa seva. D’entre les metodologies aplicades, destaquen els transsectes d’observació d’ocells i insectes, la instal·lació de càmeres de fototrampeig o la creació d’una estació de seguiment de petits mamífers dins el projecte SEMICE. Aprofitant la iniciativa, la primavera del 2022, s’hi va dur a terme també el Bioblitz que organitza anualment el Grup de Naturalistes d’Osona (GNO-ICHN), amb un total de 114 espècies inventariades.

Un petit “oasi” de biodiversitat

Malgrat la diversitat de petits mamífers de la plana de Vic no és especialment elevada, amb aquests dos primers anys de mostreig (2021-2022), el canyissar de Tona s’ha convertit en una de les cinc parcel·les més productives del projecte SEMICE, amb una mitjana d’uns 25 individus per campanya i quatre espècies detectades, d’entre les quals destaca el talpó muntanyenc (Microtus lavernedii), una espècie de requeriments ambientals centreeuropeus (ambients freds i humits de muntanya mitjana i alta) que també pot aparèixer ocasionalment a zones baixes d’influència mediterrània. A més, gràcies a les càmeres de fototrampeig, s’hi ha detectat musaranya d’aigua mediterrània (Neomys milleri), una espècie amenaçada a causa de la degradació general dels hàbitats fluvials, i també s’hi han trobat regularment alguns depredadors que basen bona part de la seva dieta en petits mamífers, com ara la mostela o l’arpella comuna. Altres exemples d’espècies d’interès que fan un ús regular del canyissar serien l’agró roig, la cuereta groga o el donzell mercurial.


Exemplar de talpó muntanyenc (Microtus agrestis).

Un treball de recerca amb premi 

La seva dedicació setmanal a estudiar aquest hàbitat tan característic ha portat a en Genís, un dels voluntaris més joves dins el projecte SEMICE, a ser escollit com l’estudiant que ha fet el millor treball de recerca de la seva promoció de batxillerat, amb Jordi Grajera com a tutor. En Genís preveu continuar prospectant la localitat de forma regular i espera que les dades que ha recollit ajudin a promoure la modificació del pla urbanístic que preveu l’ampliació del polígon industrial de Tona cap a aquest indret.


L'estudiant Genís Cunill duent a terme les prospeccions.

 

ARXIU

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!