13.09.2023

Noves prospeccions amb el protocol SEMICE a les Illes Canàries permeten documentar per primera vegada la convivència entre l'endèmica musaranya canària i el ratolí comú

Petits mamífers

Els nous treballs de prospecció de micromamífers realitzats per GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat) durant la primavera del 2023 aplicant la metodologia SEMICE en tres àrees noves de les Illes Canàries orientals (dues a Lanzarote i una a Fuerteventura), aporten una visió més completa sobre la comunitat actual de micromamífers en l'arxipèlag i permeten documentar per primera vegada la convivència de l'endèmica musaranya canària (Crocidura canariensis) i del ratolí comú (Mus musculus), introduït fa menys de 2.000 anys. 

El projecte SEMICE es basa en l'establiment de parcel·les de mostreig formades per 36 paranys de captura en viu, separades 15 metres formant una malla de 6x6, que es treballen durant tres nits consecutives dues vegades a l'any, a la primavera i tardor. Un dels objectius principals del projecte, coordinat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, és el seguiment a llarg termini de les poblacions de petits mamífers comuns. No obstant això, la metodologia de mostreig pot ser també una eina vàlida per a projectes curts, especialment quan ja existeixin estacions a la regió que permeten comparar els resultats.

A les Illes Canàries orientals, fins ara es disposava de dades de tres estacions SEMICE. A la tardor de 2016 es va iniciar una estació situada en el Malpaís del Cuchillo, en la costa oest de Lanzarote, que en l'actualitat acumula 14 campanyes i on, de moment, solament s'ha capturat una espècie de micromamífer: el ratolí comú, detectant una mitjana de 20 individus durant aquests set anys (màxim 44, mínim 3). A l'illa de La Graciosa, en una zona similar a l'anterior, però sobre un substrat de sorres organògenes, es van realitzar dues campanyes en 2019, amb resultats molt semblants (18-19 ratolins presents). Finalment, diversos projectes del Govern de Canàries van fer possible trampejar en Montaña Clara, un illot deshabitat on es va treballar en les tardors de 2021 i 2022, i la primavera de 2023. Allí es van detectar entre 9 i 11 musaranyes canàries a la tardor, i 17 a la primavera.


Visualització de Montaña Clara i La Graciosa en el mapa.

Fins ara no s'havia constatat la coexistència de la musaranya canària amb el ratolí comú en cap de les zones  prospectades, encara que en el Malpaís del Cuchillo sí que podrien ser presents totes dues espècies ja que es van trobar restes òssies de musaranya en egagròpiles d'òliba abans d'establir l'estació SEMICE, però mai s'ha capturat cap exemplar. A l'illa de La Graciosa, la musaranya canària figura com a extinta. En canvi, en Montaña Clara no se cita el ratolí casolà, sent la musaranya canària l'únic mamífer present.

Els nous mostrejos durant la primavera del 2023 a Lanzarote, van registrar quatre individus de M. musculus i nou de C. canariensis en el Malpaís de la Corona, i sis exemplars de M. musculus versus cinc de C. canariensis en un illot ("kipuka") del Mar de Laves a la costa de Tinajo. A Fuerteventura, en la parcel·la del Malpaís Grande, destaca l'abundància de ratolí comú, amb gairebé 90 captures i 75 individus diferents de M. musculus, i només tres individus de C. canariensis

Els resultats semblen indicar que, a major nombre de ratolins, menys musaranyes canàries trobem, de manera que la presència del ratolí casolà podria estar limitant la densitat de la musaranya canària. No obstant això, l'espècie endèmica aconsegueix sobreviure fins i tot en parcel·les amb elevada abundància de ratolins, com en el Malpaís Grande (Fuerteventura) on, a més, dos de les tres musaranyes capturades van ser femelles reproductores. L'única estació on es va registrar una captura de Rattus rattus (rata negra), en el Malpaís de la Corona (Lanzarote), va presentar l'abundància més alta de musaranya després de Montaña Clara (illot deshabitat).

Aquestes observacions, en principi esperançadores per a la musaranya canària, haurien d'impulsar la continuïtat del seu seguiment fins que es comprenguin millor la seva dinàmica poblacional i relacions ecològiques, inspirant posteriorment accions per a assegurar la seva conservació.

Els mostrejos recents realitzats en les noves àrees d'estudi han estat possibles gràcies a un projecte de GREFA amb el finançament de CaixaBank i de la Fundació La Caixa de Canàries a través de la seva Convocatòria de Medi ambient 2022. Prèviament s'havien realitzat paranys de prospecció en el marc d'un encàrrec del Govern de Canàries a GREFA, que van permetre seleccionar les localitats adequades per a la instal·lació de les estacions SEMICE. Tots els treballs han estat realitzats per la biòloga Claudia Schuster, coordinadora regional del SEMICE en l'arxipèlag.

 

Autoria de la nota: Claudia Schuster, coordinadora regional del SEMICE en l'arxipèlag canari.

ARXIU

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!