01.02.2021

Un estudi demostra que els petits mamífers són una peça clau en l'èxit reproductiu dels aligots (Buteo buteo)

Petits mamífers

Gràcies a les dades del seguiment de petits mamífers comuns (SEMICE) i al fototrampeig en nius d’aligot comú (Buteo buteo) durant cinc anys d’estudi a la serralada Litoral (període 2015-2019), s’ha pogut conèixer la importància que tenen els petits mamífers en la dieta d’aquests rapinyaires, principalment per al bon desenvolupament dels polls en la seva fase inicial de creixement. L’estudi l’ha realitzat Joan Grajera, naturalista de vocació (fuster de professió) amb la col·laboració dels investigadors del Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Joan Grajera, col·laborador del Museu de Ciències Naturals de Granollers, porta molts anys estudiant els aligots en l’àmbit de la serralada Litoral, entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental. Durant els anys 2015-2019, Grajera es va interessar per conèixer quina era la dieta dels polls d’aligot i, amb aquesta finalitat, va situar càmeres d’activació remota amb sensors de moviment en diversos nius. Amb l’ajut d’investigadors del Museu de Ciències Naturals de Granollers es van poder identificar més d’un miler de preses aportades pels adults en els centenars de vídeos i fotografies que es van enregistrar. Les imatges mostren com els petits mamífers (ratolins, musaranyes i talpons) representen les aportacions diàries més constants al llarg de la reproducció, tot i que els rèptils (en especial, les serps) van ser la gran aportació en biomassa a la dieta. 

Les dades del seguiment de petits mamífers comuns (SEMICE) van permetre comparar la disponibilitat de petits mamífers al medi amb la proporció de preses a la dieta dels aligots durant els cinc anys d’estudi. Com a generalista que és (caça les preses en funció de la seva disponibilitat al medi), l’aligot va depredar més ratolins en els períodes de més abundància al medi (anys 2018 i 2019) vers els anys més pobres en ratolins (anys 2016 i 2017). Durant el 2017, la taxa de depredació de musaranyes va augmentar coincidint amb un increment de les seves poblacions.

Fotografia: Adult aportant una musaranya, Joan Grajera.

 

Petits mamífers, crucials per als polls petits

És sabut que els petits mamífers juguen un paper crucial en la dieta de diferents depredadors nocturns com guineus, òlibes, genetes, etc. Un dels resultats més interessants d’aquest estudi, però, és la rellevància que també semblen tenir per a un depredador diürn com l’aligot. En aquest sentit, s’ha observat que la taxa diària de petits mamífers aportada als nius es relaciona directament amb l’èxit reproductiu de l’aligot (nombre mitjà de polls per niu i any), mentre que aquesta correlació no s’observa en el cas dels rèptils. A més, l’aportació de petits mamífers disminueix amb l’edat dels polls, fet que ens permet establir la importància d’aquest grup especialment per als polls petits. Creiem que els petits mamífers són crucials per al correcte desenvolupament dels polls (en especial, durant el primer període de creixement), fins al punt que en anys amb poca disponibilitat de petits mamífers l’èxit reproductor de l’espècie pot patir una davallada.

Seguiment dels petits mamífers comuns d'Espanya - www.semice.org

 

No us perdeu el VÍDEO d'un poll d'aligot empassant-se un rosegador!

Documents adjunts:

ARXIU

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!