17.12.2021

Garrotxa i Albera, nucli reproductor del ratpenat de bigotis petit, una de les espècies més desconegudes i enigmàtiques del Pirineu

Quiròpters

Aquest estiu el Grup de recerca de Biodiversitat i Bioindicadors (BiBIO) del Museu de Ciències Naturals de Granollers ha realitzat un estudi per conèixer els ratpenats que viuen en rodals de boscos madurs de Catalunya. Un dels resultats més interessants ha estat el poder començar a delimitar petits nuclis de cria del Ratpenat de bigotis petit (Myotis alcathoe) entre la Garrotxa i l’Albera. Aquest ratpenat està catalogat com en Perill d’Extinció en el Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya. Estudis duts a terme pel BiBIO publicats el 2017 demostraven que les femelles necessitaven de rodals de boscos madurs amb molta fusta morta en peu i grèvols gegants per poder criar. L’estudi proporciona als gestors dades necessàries i recomanacions de gestió forestal per impedir que l’hàbitat d’aquesta espècie es redueixi més en les properes dècades.

Un ratpenat forestal extremament enigmàtic 

El ratpenat de bigotis petit pesa 4 grams, té pelatge gris marronós i es considera forestal estricte, només viu en boscos madurs i extensos, amb arbres grans i vells. Es va descriure per primera vegada al 2001 i encara se’n coneix ben poc a nivell Europeu. La primera cita a Catalunya la va fer el mateix equip de recerca el 2007, al Montseny, on es va capturar únicament un mascle solitari.

Des del 2017 l’Àrea d’investigació del BiBIO ha anat fent prospeccions i ha localitzat individus no reproductors en 10 localitats compreses entre el Montseny, les Guilleries, la Garrotxa, l’Alta Garrotxa i la Vall d’Aran. De totes maneres, només es coneixia una localitat de cria a Catalunya, concretament a l’Albera. Durant l’estiu d’aquest 2021 s’ha dut a terme l’esforç de camp dirigit a boscos madurs més intensiu fet fins ara. Gràcies a aquest esforç s’han pogut trobar 4 localitats reproductores noves; dues al cor de la Garrotxa i dues més al límit sud-oest de la mateixa Garrotxa amb Osona. Tots els individus s’han trobat en rodals de bosc madur de faig i/o roure. A Cataluya la superfície ocupada per les fagedes respecte al total de boscos és només d’un 2,38%. Els resultats semblen indicar que el reservori de cria del Ratpenat de bigotis a Catalunya es comprèn entre l’Albera i la Garrotxa tenint el seu extrem a Osona. Al ser una espècie que no s’allunya gaires quilòmetres a la rodona dels refugis estivals, es pot delimitar bé el seu territori de cria, fet que esdevé molt útil de cara a la implementació de futures actuacions de conservació de l’espècie.

Un futur incert

El projecte liderat per l’estudiant de doctorat Laura Torrent i l’Adrià Ortega ha comptat amb la col·laboració de la Estación Biológica de Doñana i el Centre Nacional de Microelectrònica i ha proporcionat dades úniques per anar delimitant el gruix de població reproductora de l’espècie. Conèixer bé els requisits d’hàbitat d’aquestes espècies sensibles permet millorar la gestió del territori, per evitar que desapareguin. Una de les amenaces més evidents pel ratpenat de bigotis petit és la talla d’arbres vells i l’eliminació de fusta morta, que perjudica la cria de l’espècie; però també la vulnerabilitat dels boscos per causa de sequera i incendis provocats per canvi climàtic i usos del sòl.

Fonts d’informació

  • Fitxa espècie Myotis alcathoe
  • Coronado, A., Flaquer, C., Puig-Montserrat, X., Barthe, E., Mas, M., Arrizabalaga, A., & López-Baucells, A. (2017). The role of secondary trees in Mediterranean mature forests for the conservation of the forest-dwelling bat Myotis alcathoe. Are current logging guidelines appropriate?. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, 28(2), 240-246. 
  • NOGUERAS, J., GARRIDO-GARCÍA, J. A., FIJO-LEÓN, A. L. B. E. R. T. O., JUSTE, J., GARCÍA-MUDARRA, J. L., & IBÁÑEZ, C. Distribution patterns of the “Myotis mystacinus” complex in the Iberian Peninsula.
  • Mapa de la vulnerabilitat dels boscos de Catalunya
  • Les fagedes. Manuals de gestió d’hàbitats. Diputació de Barcelona, Editor: Marc Gràcia, Jose Luis Ordóñez (CREAF)ISBN: 978-84-9803-494-3

Foto portada: Laura Torrent

ARXIU

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!