10.05.2022

La salamandra, el missatger de la pluja del Montseny

Herpetologia

Una de les imatges més emblemàtiques de la natura al Montseny, és una salamandra fotografiada a la fageda de Santa Fe un dia plujós de primavera. Aquesta és l'espècie d'amfibi més abundant i àmpliament distribuïda al massís gràcies a l'abundant combinació de torrents i masses forestals que l'hi ofereixen ambients humits i temperats.

Tot i que es tracta d'una espècie en general abundant i adaptable, les salamandres són víctimes dels atropellaments a les carreteres durant les nits plujoses de primavera i tardor. Per tant, convé ser sensible a aquesta problemàtica quan se circula pel parc natural en aquestes condicions. Per aquest motiu, és recomanable circular a baixa velocitat i acostumar la vista a la silueta de l'espècie sobre l'asfalt per tal d'evitar atropellar-les.


Salamandra salamandra abans de creuar la carretera. Autor: Fèlix Amat.

El Museu de Ciències Naturals de Granollers, més concretament el Grup de Recerca en Bioindicadors (BiBio) du a terme un seguiment de la dinàmica de les poblacions d'amfibis que crien en basses en el parc natural. Tot i ser abundant als torrents, la salamandra utilitza també les basses per reproduir-se. El seguiment que s'efectua des del 2010 a aquest amfibi però, mostra l'espècie fa servir cada cop més basses del Pla de la Calma per reproduir-se.

L'expansió de la massa forestal en detriment dels espais oberts afavoreix aquesta espècie. En el Pla de la Calma, moltes basses es troben en àrees de prat desproveïdes de bosc, on a causa de la insolació la temperatura de l'aigua és més elevada. Alhora, el substrat és diferent del dels torrents i això fa que les aigües no siguin tan transparents. Amb l'objectiu d'adaptar-se a aquestes condicions, que no són les ideals, les larves poden presentar coloracions molt clares i unes brànquies més desenvolupades amb el fi d'augmentar la capacitat d'absorció d'oxigen.

  

Larva de Salamandra salamandra procedent de bassa d'aigua Pla de la Calma. Autor: Fèlix Amat.

Això les fa molt diferents de les larves que es troben als torrents. Donat que el període reproductor té lloc a la primavera i a la tardor, quan es reprodueix en aquest darrer període les seves larves passen l'hivern a unes temperatures no tan altes com si ho fessin a la primavera.


Larva de Salamandra salamadra nascuda a torrent. Autor: Fèlix Amat.

La salamandra presenta a la península Ibèrica poblacions completament vivípares, on els ous no són expulsats del cos de la mare sinó que desclouen a dins donant lloc a larves que efectuen la metamorfosi dins. També hi ha poblacions ovo-vivípares, les quals pareixen larves que finalitzen la metamorfosi a l'aigua. Aquest darrer cas és el de les salamandres del Montseny. Tot i que és força difícil veure-les parir, la segona setmana d'abril (2022) en el marc d'un mostreig amb el cos de muntanya dels Agents Rurals, es va poder filmar un part.

 

Autor de les imatges i vídeo: Fèlix Amat

ARXIU

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!