Ratpenats en coves i mines

Introducció

La major part de les espècies de ratpenats presents a Europa es refugien en coves per hivernar, criar o descansar durant les migracions, però n’hi algunes d’elles que són més dependents d’aquests tipus de refugis. Així, la ratapinyada de cova (Miniopterus schreibersii ), la de peus grans (Myotis capaccinii) i totes les del gènere Rhinolophus serien clars exemples d’aquesta dependència de coves i mines.

Els tancaments inadequats de les cavitats, l’excés de visites (normalment degudes a l’espeleoturisme) i el vandalisme, són alguns dels majors problemes en que es troben els ratpenats refugiats en cavitats. També el seu estudi a partir de tècniques inadequades (translocacions de colònies, captures intensives, visites successives, etc.) pot repercutir en les poblacions.

Ratpenats i rendiment turístic

En finalitzar el recorregut, les persones que visiten mines o coves explotades turísticament el què consideren de més interès són els ratpenats que hi han vist!!! La desconeixença d’aquest potencial turístic ha fet que els gestors de moltes d’aquestes activitats hagin decidit lliurar-se d’aquests animals tancant o fent-los fora. Així doncs, és recomanable que els gestors de mines i coves es posin en contacte amb els estudiosos dels ratpenats per trobar una opció millor pel seu negoci i pels ratpenats (els quals estan protegits).

Casos i recomanacions

 • Quan no s'aprecien ratpenats a la mina o cova: Molts ratpenats s’amaguen en esquerdes i/o forats de la cavitat i són impossibles de veure, en cas de voler realitzar qualsevol canvi en una mina o cova gran cal consultar a experts (p. ex. del Museu de Ciències Naturals de Granollers).
 • Quan hi ha individus o petites agrupacions de ratpenats a la mina o cova: Si després de fer l’estudi de la cavitat no hi ha cap evidència de colònies de ratpenats, no cal fer cap actuació especial i només cal seguir el CODI DE CONSERVACIÓ DE RATPENATS.
 • Quan hi ha presència de colònies estacionalment: Cal evitar l’accés de la gent a la zona on hi ha la colònia durant el període establert pels experts. Com a reclam turístic es pot col·locar una camera d’infraroig per poder observar a la colònia.  La resta de l’any seguir el CODI DE CONSERVACIÓ DE RATPENATS.
 • Quan hi ha presència de colònies tot l'any: Regular  l’accés a petits grups de persones durant tot l’any i seguir les recomanacions dels experts. Com a reclam turístic es pot col·locar una camera d’infraroig per poder observar a la colònia.

Actuacions possibles

Sempre sota la supervisió d’experts es poden realitzar les actuacions següents:

+ Tancaments

Actuació:

La primera opció sempre hauria de ser el tancament perimetral amb barrots verticals que permeten l’accés dels ratpenats per sobre però no permeten l’accés a la gent. Alçada aproximada de 2,5m acabant amb ferros en punxa de 25cm.

Dibuix 1

Està demostrat que gran part de les espècies cavernícoles europees eviten cavitats tancades amb barrots a distàncies de 13cm (recomanades perquè no entrin nens). Així doncs només com a última alternativa i en cas de clara regressió de la colònia es pot fer un tancament amb barrots verticals EUROBATS (publ. series nº2).

Dibuix 2

+ Millores a l'interior de la cavitat

Actuació:

Degut a que les cavitats poden haver estat freqüentades per gent que hi hagi fet foc, les parets i sostres poden estar plenes de sutja que evita que els ratpenats s’agafin bé a la roca. Així doncs caldria retirar la sutja o picar la pedra superficial.

En cavitats seques però que presentin una font d’aigua exterior accessible, pot ser recomanable fer un adequació per tal d’incrementar la humitat relativa de la cavitat (buscar assessorament d’experts)

+ Accés a les cavitats

Actuació:

Per tal d’evitar actes vandàlics caldria evitar que les cavitats fossin massa accessibles, per tant, no haurien de comptar amb cartells indicatius i a poder ser s’hauria de deixar que la vegetació anés tancant la visibilitat de les boques i els senders.

+ Condicions tèrmiques

Actuació:

Amb l’assessorament dels investigadors i sempre que s’hagi pogut comprovar que una cavitat no és, ni ha estat ocupada per colònies de quiròpters, es pot optar per canviar els corrents d’aire i les condicions tèrmiques.

 

Codi de conservació de ratpenats

Les cavitats formen part del nostre patrimoni i cal conservar-les perquè els nostres successors puguin gaudir-ne. Sempre que s’entra a una cavitat caldria tenir clar que és una activitat de risc i per tal de conèixer les normes de seguretat i conservació preferiblement s’hauria de pertànyer a alguna agrupació o club d’espeleologia. La fauna que viu a les cavitats, entre la qual hi ha els ratpenats, també forma part del nostre patrimoni i cal conservar-la. Així doncs, la recerca i conservació ha d’anar lligada a les activitats lúdiques que si desenvolupin.

 • Mai tocar ratpenats ni fotografiar-los.
 • Evitar estar massa temps sota les colònies i enfocar-los massa estona amb els llums
 • Evitar llums de carbur o qualsevol altre flama que escalfi l’ambient
 • No fumar, ni fer soroll, ni utilitzar cosmètics forts.
 • Evitar entrar en grups grans a les galeries d’hivernada
 • No realitzar cap sistema d’enllumenat per l’interior de la cavitat i en cas necessari fer-ho amb llum vermella (preferible que els visitants se’ls deixi un frontal, a ser possible de llum vermella)
 • No fer foc a l’entorn de l’entrada de la cavitat
 • Evitar obres amb maquinària i/o explosius a l’entorn de l’activitat quan els quiròpters hi siguin presents.

Per saber-ne més...

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!