string(395) "select 'agenda' who, title, concat('agenda/',slug) slug from agenda_events where estat=1 and (slug like '%visitans%' or lower(title) like '%visitans%' or lower(descripcio) like '%visitans%') union select 'blog' who, titol, concat('blog/',slug) slug from blog where estat in (1,4) and (slug like '%visitans%' or lower(titol) like '%visitans%' or lower(cos) like '%visitans%') order by title, slug"
resultats:
visitans

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!