string(443) "select 'agenda' who, title, concat('agenda/',slug) slug from agenda_events where estat=1 and (slug like '%agenda-destacada%' or lower(title) like '%agenda-destacada%' or lower(descripcio) like '%agenda-destacada%') union select 'blog' who, titol, concat('blog/',slug) slug from blog where estat in (1,4) and (slug like '%agenda-destacada%' or lower(titol) like '%agenda-destacada%' or lower(cos) like '%agenda-destacada%') order by title, slug"
resultats:
agenda-destacada
No s'han trobat resultats

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!