Projecte SEMICE


© Ignasi Torre

Seguiment de micromamífers comuns d'Espanya

L’any 2007 el Ministerio de Medio Ambiente d’Espanya (MMA) va començar l’anomenat “Inventario para la Biodiversidad”, que entre altres propòsits vetlla per acomplir la normativa europea que obliga als estats membres a realitzar un seguiment de la biodiversitat amb dades recollides de sèries temporals llargues. El MMA va invitar a participar en aquest projecte la SECEM (Sociedad para la Conservación y Estudio de los Mamíferos), organització no governamental formada per científics professionals i afeccionats en el camp de la mastozoologia. Entre d’altres grups, aquesta societat va pensar en els petits mamífers com a grup de seguiment, i va proposar al Museu de Granollers el desenvolupament d’un protocol de seguiment de petits mamífers que va ser presentat a la Junta de la SECEM a primers del 2007.

El propòsit del seguiment és establir línies bàsiques per als components clau de la biodiversitat i proporcionar informació que pot ser utilitzada per avaluar els riscos i impactes sobre la biodiversitat.

Els programes de seguiment permeten identificar les causes dels canvis de les poblacions en l'espai i en el temps, i conèixer els papers funcionals dels petits mamífers en els ecosistemes. Els petits mamífers poden ser utilitzats com indicadors de la salut ambiental, de la biodiversitat, o dels canvis localitzats o a escala de paisatge tant naturals com causats per l'home.

Aquest projecte consisteix en establir parcel·les de seguiment arreu de la geografia espanyola, utilitzant el trampeig en viu com a mètode de mostreig. Es va proposar realitzar un programa pilot a Catalunya, on ja es disposava d’una petita xarxa de seguiment establerta principalment a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN). Durant el 2008 hem pogut mostrejar 6 espais naturals de la XPN (amb el suport econòmic i logístic de la Diputació de Barcelona), i també s’ha començat un seguiment estandarditzat de petits mamífers al Principat d’Andorra, amb el suport econòmic i logístic del CENMA. Així doncs, hem mostrejat un total de 21 punts que representen la variabilitat geogràfica i paisatgística del NE Ibèric, des de màquies mediterrànies xeròfiles, a prats alpins, passant per tota mena de boscos escleròfiles, centreuropeus i subalpins.

Col·labora

És indubtable que l'èxit dels plans de seguiment a llarg termini s'han de basar en la col·laboració de voluntaris. Els plans de seguiment de petits mamífers poden aparentment ser portats a terme mitjançant programes de trampeig en viu conduïts per voluntaris, sempre que existeixi el suport de coordinadors professionals, subministrament de trampes i un bon suport logístic. A la Gran Bretanya s'han establert diversos plans de seguiment per obtenir dades dels canvis espacials i temporals en l'abundància dels petits mamífers, tots ells centrats en la participació de voluntaris.

Vols ser responsable d’una estació de seguiment? Si col·labores en aquest projecte podràs conèixer els petits mamífers de primera mà, manipulant-los i observant-los de ben aprop. Si vols participar en el projecte contacta amb el Museu.

Enllaços relacionats

AGENDA

Tancat per vacances de l'11 de juliol al 24 d'agost.

Obert de dimarts a dissabte de 16 a 19 h i diumenges d'11 a 14 h.

Dilluns tancat al públic. Consulteu els festius tancats.

Color FONS: activitats obert tancat

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!