Petits mamífers del PN del Cadí Moixerò


© Ignasi Torre

Els objectius principals del nostre estudi han estat conèixer una mica més en profunditat quines són les espècies presents al parc, establir els seus requeriments ambientals, i conèixer la seva dinàmica poblacional. Al llarg dels anys 1997 i 1998 es van realitzar un total de sis campanyes de trampeig estacionals (primavera, estiu i tardor) a 21 parcel·les situades en un gradient altitudinal de 1000 m. Des d’ambients situats a la vall de la Cerdanya (Bellver, Riu) o al vessant sud del Cadí (Bagà) i a baixa altitud (1000-1200 m), fins a ambients subalpins (coll de Pal, Coma Oriola, Riu) situats a zones elevades (1500-2000 m).

Per tal de copsar la variabilitat d’ambients i condicions que s’associen a l’important gradient altitudinal, es van prospectar ambients fluvials (riu Segre, torrent de Bastanist, etc), pinedes de pi negre (denses i aclarides), avetoses, prats subalpins i de dall, i tarteres.

Durant aquests dos anys d’estudi s’han capturat 390 petits mamífers de 12 espècies diferents (4 insectívors, 7 rosegadors, 1 carnívor), i s’ha recollit evidències de la presència d’altres 3 espècies (observacions, rastres, etc.).

Un dels resultats més interessants d’aquest estudi ha estat el que les tarteres són l’hàbitat amb una major riquesa específica, un fet que es pot entendre atenent a l’efecte ecotò, doncs generalment les tarteres ocupen extensions reduïdes i limiten amb altres ambients (prats, boscs, etc.), i a que els grans blocs de roca representen un bon amagatall pels petits mamífers a manca d’altres elements dels paisatge (vegetació arbustiva).

Taula 1. Nombre d’espècies de petits mamífers capturades o observades al llarg del període d’estudi al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Gran part de les espècies han estat capturades

Talp (observació)
Talpa europaea
Musaranya d’aigua pirinenca
Neomys fodiens
Musaranya cua-quadrada
Sorex araneus
Musaranya menuda
Sorex minutus
Musaranya vulgar
Crocidura russula
Ratolí de bosc
Apodemus sylvaticus
Ratolí lleonat ?
Apodemus flavicollis
Rata cellarda
Eliomys quercinus
Esquirol (observació)
Sciurus vulgaris
Rata d’aigua (observació)
Arvicola sapidus
Talpó roig
Clethrionomys glareolus
Talpó de tartera
Chionomys nivalis
Talpó dels pratsTalpó
Microtus arvalis
Talpó muntanyenc
Microtus agrestis
Talpó comú
Microtus duodecimcostatus
Mostela
Mustela nivalis

Per saber-ne més...

  • Torre, I. (2004). . Els petits mamífers del parc natural del Cadí-Moixeró. El picot negre 3: 12-15.

AGENDA

Tancat per vacances de l'11 de juliol al 24 d'agost.

Obert de dimarts a dissabte de 16 a 19 h i diumenges d'11 a 14 h.

Dilluns tancat al públic. Consulteu els festius tancats.

Color FONS: activitats obert tancat

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!