Què volem saber?

El projecte SerpCat comprèn quatre blocs detreball que venen donats pels diferents objectius de cadascun i en determinats casos per lautilització de diferent metodologia: biogeografia, morfologia, reproducció ialimentació.

Biogeografia

 • Conèixer la distribució de les diferentsespècies de serps a Catalunya amb la major precisió possible.
 • Establir les característiques climàtiques ide selecció d'hàbitat que determinen la seva distribució.
 • Analitzar com el canvi climàtic i lescanvis d'usos del territori poden afectar a les espècies en el futur, produint canvis en la sevadistribució geogràfica.

Morfologia

 • Definir els patrons de dimorfisme sexual(diferències morfològiques entre mascles i femelles) i el seu desenvolupamenten relació al creixement corporal.
 • Analitzar la relació entre la mida corporali els canvis de coloració que presenten algunes espècies quan inicien la sevamaduració sexual.
 • Caracteritzar les diferències de formacorporal entre les espècies i testar si tenen relació amb les estratègies d'alimentació.

Reproducció

 • Datar el desenvolupament del ciclebiològic: com te lloc la maduració de l'esperma i els òvuls al llarg del temps,quan tenen lloc les còpules, les postes, el naixement de les cries i lafreqüència de reproducció.
 • Conèixer els paràmetres reproductors bàsicscom la mida corporal a la que maduren sexualment, els mascles i les femelles,el nombre d'ous, les seves dimensions i la dels nounats.

Alimentació

 • Establir la composició i diversitat de ladieta de les espècies, testar si hi ha diferències entre mascle i femelles, i entre adults i joves.
 • Estimar la freqüència d'alimentació iavaluar si varia entre sexes, espècies i períodes de l'any.
 • Determinar si la mida de les presses es unfactor que limita la capacitat d'alimentació.

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!