Introducció

Les serps són un dels misteris de la natura. El fet que tinguin uns costums tan amagadissos i menys individus en les seves poblacions en comparació amb altres rèptils com les sargantanes i llangardaixos, fa molt difícil estudiar la seva biologia i conèixer els aspectes més importants de la seva vida.

Aquest projecte pretén des del Museu de Ciències Naturals de Granollers vegada conèixer per primera la història natural de les nostres serps, un dels elements més desconeguts de la nostra diversitat biològica.

A Catalunya viuen 11 espècies de serps i el cert és que actualment es disposa de poca informació sobre els diferents aspectes de la seva història biològica. De fet, l'única espècie realment ben estudiada ha estat la serp d'aigua (Natrix maura) i de la resta no s'en sap gaires coses sobre la seva alimentació, la reproducció o els patrons d'activitat i us de l'hàbitat. Si això és cert per la gran majoria de les espècies, ho és de forma destacable en el cas de les serps d'Esculapi (Zamenis longissimus) i verd i groga (Hierophis viridiflavus). Aquestes dues espècies tenen gran part de la seva distribució ibèrica a Catalunya.

Per aquesta raó la recerca sobre la seva biologia al nostre territori és força interessant. Altres espècies com les serps llises (gènere Coronella) són força petites i de costums amagadissos i en conseqüència molt poc conegudes. D'altra banda, l'escurçó ibèric (Vipera latasti) ha sofert una forta reducció de seva àrea de distribució en els darrers anys, esdevenint una espècie vulnerable i que podria entrar en risc d'extinció les properes dècades. Així doncs, està actualment protegit i el coneixement de la seva biologia és bàsic per implementar polítiques de conservació.

 

Serp d'Esculapi (Zamenis longissimus)

 

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!