Fitxes de les activitats

Fem astronomia al Planetari del Museu - Nivell 0

Què es veu de dia i de nit. adonar-se de la diferència del cel de dia i del cel de nit. de dia veiem el sol i la lluna. de nit veiem les estrelles, la lluna i els planetes. tots els astres del cel, excepte un, es mouen de llevant cap a ponent.

Fem astronomia al Planetari del Museu - Nivell 1

La lluna, els planetes i les estrelles. conèixer el nostre cel nocturn: estrelles i constel·lacions, planetes i la lluna. aprendre a orientar-nos prenent com a referència el cel. conèixer una mica més el nostre sistema solar.

Fem astronomia al Planetari del Museu - Nivell 2

Cicles i astres en el cel. conèixer el nostre cel nocturn: estrelles i constel·lacions, planetes i la lluna. aprendre a orientar-nos prenent com a referència el cel. conèixer una mica més el nostre sistema solar.

Fem astronomia al Planetari del Museu - Nivell 3

L'aparent i el real. conèixer el nostre cel nocturn: estrelles i constel·lacions, planetes i la lluna. aprendre a orientar-nos prenent com a referència el cel. conèixer una mica més el nostre sistema solar.

Papallones, marietes i altres animalons

Activitat que permet conèixer diverses classes d'invertebrats. es posarà més èmfasi en papallones o marietes si així ho demana el centre.

Aprenents d’investigadors

L’activitat consisteix en una sortida de camp a l’espai de can cabanyes. aquesta activitat es desenvolupa en forma passejada generalista. els alumnes realitzen un itinerari en el qual van observant i descobrint tot allò de l'entorn que els crida l'atenció: ocells, rastres, arbres i arbustos de ribera i de bosc mediterrani.

Els éssers vius a Can Cabanyes

Passejada de descoberta de la vegetació i la fauna característica de l'entorn de can cabanyes.

La comarca. Interpretació del paisatge

Observar i millorar el coneixement del paisatge més proper i de la geografia del vallès oriental.

Vida microscòpica (la cèl·lula)

Estudiar de manera pràctica organismes unicel·lulars d’aigües dolces mitjançant la inclusió de tècniques de preparació de mostres, de manipulació del microscopi i d’observació i dibuix al natural.

Herbívor o carnívor?

Identificar els cranis dels diferents mamífers de la comarca. relacionar els cranis i la dentició amb el tipus d’alimentació.

Invertebrats (insectes, aràcnids, crustacis i miriàpodes)

Mitjançant l'obersvació d'invertebrats els alumnes coneixeran el cicle vital, la biologia i la diversitat d'espècies.

Flors, fruits i llavors

S’observaran i s'identificaran plantes amb flor i sense flor i les parts de les flors a través de la lupa binocular: pètals, sèpals, estams, pistils.... també les estructures de les plantes sense flor (molses i falgueres).

Determinació de roques i minerals

Taller al laboratori del museu, basat en mètodes senzills d’anàlisi de determinació i classificació d’algunes mostres de roques i minerals. se n’estudiaran els usos en la construcció i en la indústria.

Itinerari geològic per Granollers (Geologia urbana)

Itinerari geològic pel carrer alfons iv fins a la plaça de la porxada que posarà a l’abast una enorme varietat de roques a les façanes, escales, paviments... s’identificaran els diferents tipus de roques: magmàtiques, sedimentàries i metamòrfiques i els usos en la construcció i en la indústria. tanmateix, es podran reconèixer i estudiar alguns fòssils a les roques sedimentàries.

Història de la Terra

A partir de les peces fòssils de la col·lecció del museu es farà un recorregut pels principals esdeveniments que han permès l’aparició, el desenvolupament i l’evolució de la vida a la terra.

Els petits mamífers

A partir de l'anàlisi d'una egagròpila i de la utilització de claus dicotòmiques, s'identificaran les espècies de petits mamífers de la comarca i es farà un càlcul de la quanitat d'individus que calen per alimentar una au rapinyaire.

Investiguem el canvi climàtic

Taller per investigar, de manera manipulativa, com es forma el co2, com aquest contribueix a l’escalfament de l’atmosfera i a la dilatació i acidificació de l’aigua del mar. també s’investiga com aquest fenòmens faran pujar el nivell del mar i com es veurà afectada la línia de costa i les platges dels diferents municipis del maresme.

Recerca del medi aquàtic a Can Cabanyes

L’activitat consisteix en una sortida de camp a l’espai de can cabanyes i serà conduïda per dos educadors ambientals.

Ratpenats

Coneguem el món dels ratpenats: anatomia, hàbits, cicle vital.

Tortugues

Entendre el concepte de biodiversitat. conèixer alguns dels animals que conviuen amb nosaltres. estudiar com són, què fan, el seu cicle vital.

Papallones

Activitat que consisteix en conèixer el món de les papallones: l'anatomia, el cicle vital, l'alimentació, la reproducció, les diferents espècies que trobem al nostre entorn i arreu del món, així com la importància que tenen com a bioindicadors. també es fa referència al paper del museu en la conservació de l'espècie a través del cbms (catalan butterfly monitoring scheme).

Mamífers de la comarca

Activitat per conèixer els mamífers comuns a la comarca.

Visita a l'exposició TU INVESTIGUES

Voleu saber com descobrir què ha menjat un depredador a partir d’una egagròpila? o com és una cova per dins i quins animals hi viuen? aquesta nova exposició permanent apropa amb rigor la ciència als alumnes alhora que busca despertar la curiositat per investigar i explorar la natura com si fos un tresor.

Planter de varietats locals per l'hort

El museu de ciències naturals de granollers alberga les instal·lacions del banc de llavors de vallès oriental. per tal de promoure el coneixement d'aquestes varietats locals, es realitzarà un taller on els assistents podran aprendre els secrets bàsics per a fer-se el seu planter i, també faran un reconeixement de les diverses llavors que hi ha al banc i com s'han de plantar.

Toca toca d'invertebrats

Conèixer els diferents tipus d’artròpodes, veure les seves característiques, moviments i tacte a les mans. 

L’estació meteorològica

Aquesta estació formava part de la xarxa oficial d’estacions meteorològiques de l’instituto nacional de meteorología. la visita consisteix en un repàs pràctic de la funció i els aparells d’una estació meteorològica: el penell, l’anemòmetre, l’heliògraf, els termòmetres, el pluviòmetre, etc. es recullen les dades bàsiques del dia i es comenten les funcions d’una estació meteorològica.

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!