Dieta de la geneta i distribució de petits mamífers© Ignasi Torre

El gat mesquer o geneta (Genetta genetta) és un animal que es distribueix des d’Àfrica, cap a la Península Ibèrica, des d’on s’ha anat expandint cap a l’Europa central fins la frontera amb Alemanya. Ocupa quasi tot Catalunya exceptuant les parts més septentrionals dels Pirineus (l’estatge subalpí, alpí i supramontà) i les zones humides com el Delta de l’Ebre. Uns dels nuclis més importants on la trobem són els massissos litorals i pre-litorals del Montseny i del Montnegre.

Els estudis sobre la seva dieta demostren que la geneta captura molts petits mamífers, sobretot ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) i que la proporció de petis mamífers a la dieta es correspon amb la seva disponibilitat al medi on caça aquest depredador, fet que confirma el seu caràcter generalista. Com s’ha pogut comprovar, l’estudi de la dieta de la geneta aporta una valuosa informació sobre la composició de les comunitats de petits mamífers forestals, superior a la que aporta el trampeig en viu, i complementaria a la que aporta l’òliba (Tyto alba).

Els estudis de geneta realitzats pel Museu de Granollers s’iniciaren els anys vuitanta i s’allarguen en el temps fins al dia d’avui. En un principi varen ser estudis de referència que servien per catalogar latrines i inventariar espècies de petits mamífers, a la vegada que s’obtenien dades de la biologia i etologia de les genetes. L’equip del Museu de Granollers ha estat pioner en l’estudi de la dieta de la geneta a Catalunya, i els resultats d’aquests i altres estudis han estat publicats en les trobades d’estudiosos organitzades per la Diputació de Barcelona, així com en revistes de mastozoologia nacionals i internacionals.

L’estudi de la dieta de geneta permet realitzar un seguiment a llarg termini i analitzar com diversos paràmetres ecològics afecten a la geneta i a les seves preses, sobretot petits mamífers. Aquests tipus d’estudis aporten dades de variables biològiques i permeten veure canvis en la distribució, abundància d’espècies o en l’estructura de poblacions i comunitats.

 

Per saber-ne més...

  • Torre, I., Arrizabalaga, A. i Flaquer, C. (2004). Three methods for assessing richness and composition of small mammal communities. Journal of Mammalogy 85 (3): 524-530.
  • Torre, I. Ballesteros, T., i Degollada, A. (2003). Cambios en la dieta de la gineta (Genetta genetta LINNAEUS, 1758) con relación a la disponibilidad de micromamíferos: ¿posible preferencia por el topillo rojo?. Galemys 15 (NE): 13-24.
  • Arrizabalaga, A., Flaquer, C., Montagud, E., Ribas, A. & Torre, I. (2002). Noves dades sobre la dieta del gat mesquer (Genetta genetta) al Montseny. V Trobades d’Estudiosos del Montseny, Monografies 33: 85-88
  • Flaquer, C., Arrizabalaga, A. & Torre, I. (2001). Latrines de gat mesquer (Genetta genetta): eina d’estudi de la fauna del parc natural del Montnegre i el Corredor. III Trobada d’Estudiosos del Montnegre i el Corredor, Monografies 32, 59-62.
  • Ribas, A., A. Arrizabalaga, I. Torre, i C. Flaquer (2007, inèdit). Dieta de la geneta (Genetta genetta) i distribució dels petits mamífers al Parc Natural del Montnegre-Corredor (any 2006). Diputació de Barcelona, 26 pàgs.

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!