Maria Mas Navarro

Doctoranda i tècnica del seguiment de Quiròpters

Llicenciada en Biologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, actualment está duent a terme el seu doctorat al Museu de Ciències Naturals de Granollers avaluant la relació entre els aiguamolls i els ratpenats dins el context del Canvi Climàtic. El seu treball está focalitzat al Delta de l’Ebre, un dels majors deltes a l’oest d’Europa, amb una gran énfasis en la bioacústica dels ratpenats.

El seu objectiu principal es evaluar el buit de coneixement que es té sobre la interacció entre aiguamolls i ratpenats, i com d’important són aquests hàbitats amenaçats durant períodes de certa rellevància per aquests mamífers, com és la hibernació.

El seu primer contacte amb els ratpenats va ser durant la carrera de Biología, mentre realitzaba unes pràctiques al MCNG. Allà, va començar a crear-se la base del que seria la seva carrera professional realitzant més tard el màster de Biodiversitat a la Universitat de Barcelona amb la tesis centrada en l’;estratificació vertical dels ratpenats insectívors neotropicals de l’Amazones Central, sota la supervisió del Dr. Christoph Meyer i Adrià López-Baucells, en cooperació amb l’INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) i la Universitat de Lisboa. Durant els següents anys s’ha dedicat a l’anàlisis de la bioacústica d’espècies mediterrànies, juntament amb altres mètodes d’estudi.

Des de llavors, la Maria ha estat col·laborant i treballant en diferents projectes amb l’equip de Ratpenats del Museu, contribuint a la conservació d’aquests mamífers tant a nivell nacional com internacional. En paral·lel al seu doctorat, continua col·laborant amb el Programa de Seguiment de Ratpenats (www.ratpenats.org). El seu interès està molt influenciat per l’interès en la bioacústica i conservació mitjançant l’estudi de la acústica dels ratpenats.
 

PUBLICACIONS

 • Mas, M., Flaquer, C., Rebelo, H. & López-Baucells, A.  (2021) Bats and wetlands: synthesizing gaps in current knowledge and future opportunities for conservation. Mammal Review. https://doi.org/10.1111/mam.12243

 • López-Baucells, A., Flaquer, C., Mas, M., Pons, P., Puig-Montserrat, X. (2021) Recurring fires in Mediterranean habitats and their impact on bats. Biodivers Conserv 30, 385–402. https://doi.org/10.1007/s10531-020-02095-2

 • Montauban, C., Mas, M., Tuneu-Corral, C., Wangensteen, O., Budinski, I., Marti, J., Flaquer, C., Puig-Montserrat, X., López-Baucells, A. (2021) Bat echolocation plasticity in allopatry: a call for caution in acoustic identification of Pipistrellus sp. Behavioral Ecology and Sociobiology.

 • Puig-Montserrat, X.,Mas, M., Flaquer, C., Tuneu-Corral, C., López-Baucells, A. Benefits of organic olive farming for the conservation of gelaning bats. (2021). Agriculture, Ecosystems; Environment 313: 107361. https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107361

 • Montauban, C., Mas, M., Wangensteen, O. Sarto, V., Gisbert-Forno, D., Xavi Ferré-Mola, X. ; López-Baucells, A. Bats as natural samplers: first record of the invasive pest rice water weevil Lissorhoptrus oryzophilus in Spain. (2020) Crop Protection, 141: 105427. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2020.105427

 • Wright, P. G.R., Newton, J., Agnelli, P., Budinski, I., Di Salvo, I., Flaquer, C., Fulco, A., Georgiakakis, P., Martinoli, A., Mas, M., Mazija, M., Mucedda, M., Papadatou, E., Petrov, B., Rodrigues, L., Mathews, F., Russo, D. (2020). Hydrogen isotopes reveal evidence of migration of Miniopterus schreibersii in Europe. BMC Ecology. 20(1):1-7. https://doi.org/10.1186/s12898-020-00321-7

 • Puig‐Montserrat, X., Flaquer, C., Gómez‐Aguilera, N., Burgas, A., Mas, M., Tuneu, C., Marquès, E. and López‐Baucells, A. (2020). Bats actively prey upon mosquitoes and other deleterious insects in rice paddies: Potential impact on human health and agriculture. Pest Manag Sci. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1002/ps.5925

 • Tuneu-Corral, C., Puig-Montserrat, X., Flaquer, C., Mas, M., Budinski, I., & López-Baucells, A. (2020). Ecological indices in long-term acoustic bat surveys for assessing and monitoring bats; responses to climatic and land-cover changes. Ecological Indicators, 110, 105849. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105849

 • Martin Bideguren G, López-Baucells A, Puig-Montserrat X, Mas M, Porres X, Flaquer C (2019). Bat boxes and climate change: testing the risk of over-heating in the Mediterranean region Biodiversity and Conservation 28:21-35. https://doi.org/10.1007/s10531-018-1634-7

 • Coronado A, C. Flaquer, X. Puig-Montserrat, E. Barthe, M.Mas, A. Arrizabalaga, A. López-Baucells (2017). "The role of secondary trees in Mediterranean mature forests for the conservation of the forest-dwelling bat Myotis alcathoe. Are current logging guidelines appropriate? Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, 28(2), 240-246.
  https://doi.org/10.4404/HYSTRIX-00004-2017

 • López-Baucells, A., X. Puig-Montserrat, I. Torre, L. Freixas, M. Mas, A. Arrizaalaga, C. Flaquer (2017). "Bat boxes in urban non-native forests: a popular practice that should be reconsidered.; Urban Ecosystems 20(1): 217-225.

 • Flaquer, C., Puig-Montserrat, Porres, X., López-Baucells, A., Mas, M., Massana, O. (2020). El Poblament de quiròpters del Delta de l’Ebre. Col·lecció tècnica 4. Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, Parc Natural del Delta de l’Ebre. Deltebre, 1a edició, 66pp.

 • C. Flaquer, X. Puig-Montserrat, A. López-Baucells, I. Torre, L. Freixas, M. Mas, Xavier Porres, A. Arrizabalaga (2014). “Could overheating turn bat boxes into death traps?” Barbastella 7(1):46-53.

 • Mas, M., A. López-Baucells, A. Arrizabalaga (2013). “Opportunistic predation on bats by genets Genetta genetta (Linneaus, 1758): a review”. Barbastella 8(1): 5-11.

 • López-Baucells, A.,C. Flaquer,X. Puig-Montserrat, M. Mas (2013). “Hypopigmentation in vespertilionid bats: the first record of a leucistic soprano pipistrelle Pipistrellus pygmaeus”. Barbastella 6 (1): 64-70.

 • López-Baucells, A., X. Puig-montserrat, M. Mas, L. Freixas, J. Camporodón, D. Guixé, A. Arrizabalaga, C. Flaquer. (In prep.) Short-term effects of bands and transponders on body condition and physiological stress of three European bat species.

El nostre equip

AGENDA

Obert de dimarts a dissabte de 16 a 19 h i diumenges d'11 a 14 h.

Dilluns tancat al públic. Consulteu els festius tancats.

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!