Fèlix Amat Orriols

Coordinador Científic del grup d’Herpetologia

Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1996). Actualment, és el responsable de l'àrea d'herpetologia del MCNG i membre de la Societat Catalana d'Herpetologia i la DHG alemanya.

La seva funció és el desenvolupament de tasques de mostreig de camp i anàlisi informàtica de dades, donat que l'àrea no disposa de laboratoris de treball, i també s'encarrega de la gestió de la col·lecció herpetològica del museu. En aquest sentit, l'àrea d'herpetologia no accepta personal ja sigui per realitzar tesis, tesines, màsters o qualsevol tipus d'interinatge o col·laboració.

La seva activitat investigadora l'efectua en solitari o en col·laboració amb equips de recerca d'àmbit català o internacional. La recerca que efectua està centrada en la investigació dels amfibis i rèptils a nivell d'ecologia i genètica poblacional, biogeografia, macroevolució i evolució morfològica, genòmica i, bioindicació climàtica i conservació d'espècie amenaçades.

 

Darreres publicacions

  • Amat, F., Rivera, X., Romano, A. & Sotgiu, G. , 2019. Sexual dimorphism in the endemic Sardinian cave salamander (Altylodes genei).. Folia Zoologica 68(2). DOI: 10.25225/fozo.047.2019.
  • Amat, F. , 2019. Patterns and allometries of sexual size dimorphism on salamanders and the rejection of Rensch's rule.. Salamandra 55(3), 145-150..
  • Carranza, S., Xipell, M., Tarroso, P., Gardner, A., Arnold, E.N., Robinson, M.D,. Simó-Riudalbas, M., Vasconcelos, R., de Pous, P., Amat, F., Šmíd, J., Sindaco, R., Metallinou, M., Els, J., Pleguezuelos, .JM., Machado, L., Donaire, D., Martínez, G., Garcia-Porta, J., Mazuch, T., Wilms, T., Gebhart, J., Aznar, J., Gallego, J., Zwanzig, B-M., Fernández-Guiberteau, D., Papenfuss, T., Al Saadi, S., Alghafri, A., Khalifa, S., Al Farqani, H., Bilal, S.B., Alzari, I.S., Al Adhoobi, A.S., Al Omairi, Z.S., Al Shariani, M., Al Kiyumi, A., Al Sariri, T., Al Shukaili, A.S. & Al Akhzami, S.N., 2018. Diversity, distribution and conservation of the terrestrial reptiles of Oman (Sauropsida, Squamata). PLoS One. 13(2): e0190389..
  • Valbuena-Ureña, E., Oromi, N., Soler-Membrives, A., Carranza, S., Amat, F., Camarasa, S., Denoël, M., Guillaume, O., Sanuy, D., Loyau, A., Schmeller, D.S. & Steinfartz, S., 2018. Jailed in the mountains: Genetic diversity and structure of an endemic newt species across the Pyrenees.. PLoS One. 13(8):e0200214.
  • Camarasa, S., Amat, F., Sanuy, D. & Oromia, N. , 2018. The occurrence of facultative paedomorphosis in a lacustrine population of the Pyrenean newt (Calotriton asper): morphology and age structure. . Journal of Natural History 52(33-34), 2133–2145.

El nostre equip

AGENDA

Obert de dimarts a dissabte de 16 a 19 h i diumenges d'11 a 14 h.

Dilluns tancat al públic. Consulteu els festius tancats.

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!