04.09.2017 Notícies del Museu

Un estudi constata que les vinyes ecològiques tenen més biodiversitat

General

El treball fet pel Museu de Ciències Naturals ha estat publicat a la revista Agriculture, Ecosystems and Enviroment

La prestigiosa revista Agriculture, Ecosystems and Enviroment ha publicat un treball encarregat per la Denominació d’Origen Qualificada Priorat (DOQ Priorat) al grup de recerca de bioidiversitat i bioindicadors (BiBIO) del Museu de Ciències Naturals de Granollers. El treball, titulat Effects of organic and conventional crop management on vineyard biodiversity (Efectes del tipus de  gestió de la vinya, orgànic o convencional, en la biodiversitat) aporta evidències de la rellevància de tenir conreus ecològics i un entorn natural conservat per incrementar la biodiversitat de les vinyes i ha rebut el suport del Parc Natural del Montsant. 

Entre 2013 i 2014, la DOQ Priorat va encarregar als especialistes de Granollers una diagnosi de la biodiversitat present a les seves vinyes. L’equip d’investigadors van aplicar un disseny experimental basat en inventariar i comparar la riquesa de bioindicadors, en aquest cas papallones, plantes i ocells de 20 vinyes diferents del Priorat. En total es van catalogar 168 espècies de plantes, 47 espècies de papallones diürnes,  242 espècies de papallones nocturnes i 33 espècies d’ocells. 

L’anàlisi de les dades constata que el tipus de tractament que rep la vinya per controlar les plagues condiciona la biodiversitat d’aquesta i del seu entorn. L’estudi conclou que el Priorat, per la seva mediterraneïtat i baixa densitat de zones urbanes és i ha de seguir sent un gran reservori de biodiversitat en mosaic de vinyes i espais naturals. 

El Consell Regulador de la DOQ Priorat ha promogut aquest estudi pioner a la península Ibèrica, ja que mai abans s’havien analitzat paràmetres de biodiversitat per fer-ne una comparativa entre vinyes conreades de manera convencional i terrenys amb agricultura estrictament ecològica. L’estudi constata que el conjunt de la DOQ Priorat és un gran reservori de biodiversitat independentment del tipus d’agricultura que s’hi practica (ecològica o convencional), però que són especialment els espais amb pràctiques ecològiques els que reflecteixen una diversitat d’espècies més elevada. D'altra banda, també es constata que els efectes de l'agricultura ecològica són especialment importants en el cas dels organismes menys mòbils (plantes i papallones diürnes); en canvi, els ocells es veuen menys afectats perquè el seu radi d'activitat supera l'escala d'actuació on es feia el seguiment.

ARXIU

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!