26.01.2021

Personatges del Museu (V): Marina Mir

Biblioteca

Llicenciada en Biologia a finals dels anys seixanta, no persistí en els treballs de doctorat en biologia ni en psicologia que havia iniciat, Marina Mir va decidir dedicar-se de ple a l’ensenyament de les ciències naturals. Aquesta dedicació, però no va ser estàtica sinó que va gaudir d’una gran activitat i dinamisme.

Mir, que va treballar en diversos instituts públics de batxillerat, també va participar activament en l’elaboració dels primers itineraris i publicacions dedicats al que avui anomenem educació ambiental a Catalunya. L’arxiu personal de Marina Mir dedicat a aquestes primers anys de l’educació ambiental ha estat dipositat al Museu de Ciències Naturals de Granollers on s’ha catalogat parcialment gràcies a voluntaris del Museu i actualment s’està classificant detalladament gràcies a la col·laboració amb el projecte “Coneixement invisible: les polítiques de la censura i la popularització científica (1940-1990)” coordinat des de l’Institut d’Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Així doncs, en estreta col·laboració amb el que va ser catedràtic d’ecologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume Terradas, que també ha donat part del seu arxiu personal al Museu, Marina Mir va ser pionera en l’adaptació didàctica de contingut de les ciències naturals i la gestió del medi ambient mitjançant aquests itineraris i d’altres recursos i publicacions. L’any 1975, Mir va participar en l’elaboració de “L’itinerari del Bosc de Santiga”, a Barberà del Vallès, considerat el primer itinerari d'educació ambiental a tot l'Estat. Mir també va participar en l’elaboració del material pedagògic de l’Escola de Natura de Can Lleonart (promoguda per Antoni Jonch, un altre dels personatges del Museu) en col·laboració amb Terradas, Martí Boada, Maribel Marín i altres.

Selecció de llibres d'educació ambiental donats per Marina Mir al Museu Ciències Naturals de Granollers. 

En aquells mateixos anys, finals dels setanta i principis dels vuitanta, Marina Mir va participar en les primeres jornades dedicades a l’Educació Ambiental que es van organitzar a l’Estat Espanyol, celebrades a Sitges, així com a multitud d’altres trobades i congressos internacionals. De fet, els contactes internacionals de Mir van propiciar que l’educació ambiental elaborada a Catalunya seguís els models i estigués en bona concordança amb les últimes tendències a altres països d’Europa com el Regne Unit o els Països Baixos. Mir i Terradas també van estar en contacte directe amb Fernando González Bernáldez, catedràtic d’ecologia de la Universitat de Sevilla, primer, i de la Universitat Autònoma de Madrid a partir de 1976, que dirigia experiències similars a diversos indrets de la Península. 

Mir, que també va ser membre de la Direcció General d'Educació Ambiental de la Generalitat de Catalunya, reconeix la influència en la seva feina de dues figures cabdals. Per una banda, l’ecòleg Ramon Margalef que va ser professor seu i de qui admira la saviesa i extraordinària generositat. Per altra banda, la pedagoga especialitzada en ciències naturals Angeleta Ferrer i Sensat. Filla de la coneguda pedagoga Rosa Sensat, abans de la Guerra Civil, Ferrer va ser pionera en l’educació de les ciències ambientals a l’exterior amb els anomenats “carnets de ruta”. Ferrer va patir la repressió de la dictadura, que no va menguar la seva capacitat docent, i va conèixer Marina Mir a Barcelona a finals dels anys seixanta, amb qui tingué una gran amistat. 

El ric fons arxivístic donat per Marina Mir al Museu disposa d’almenys una vuitantena de llibres, però també nombroses revistes dedicades al medi ambient i l’educació ambiental, així com una rica documentació relacionada amb les activitats, des de congressos a l’elaboració d’itineraris, en les que Marina Mir va participar durant la seva llarga carrera. Juntament amb el material de l’Arxiu del Museu de Ciències Naturals de Granollers i el material donat per Jaume Terradas, la documentació dipositada per Marina Mir serà imprescindible per, en un futur, construir una història de l'Ensenyament de les Ciències Naturals i de l’Educació Ambiental al nostre país. 

ARXIU

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!