24.02.2021

Les Joies de la Biblioteca del Museu (VI): S’ha restaurat Universo Abreviado de François-Antoine Pompei

Biblioteca

Universo Abreviado, malgrat aquest nom, és un llibre petit, de només quinze centímetres d’alçada, nou d’amplada i poc més de quatre-centes pàgines, escrit pel jesuïta francès François-Antoine Pompei, autor també d’altres diccionaris i enciclopèdies. Malgrat la seva mida, aquest va ser un llibre ambiciós, ja que, tal com indica el frontispici, pretenia contenir “en diversas listas, casi todos los nombres de las obras de la Naturaleza, de todas las Ciencias, y de todos los Artes, con sus principales Terminos”.

Publicat en francès l’any 1667, i l’any 1705 en la seva versió en castellà, Universo Abreviado està emmarcat en un període de la història de la ciència en què els savis europeus van desenvolupar una voluntat de classificació del coneixement disponible. El descobriment d’Amèrica i l’increment en els viatges a Àsia i Àfrica havia fet arribat a Europa una enorme quantitat de coneixement sobre el món natural que s’havia d’ordenar. Els vint-i-vuit volums i més de setanta mil entrades de l’Encyclopedie de Diderot i d’Alembert, i el mètode de classificació de la natura del botànic suec Carl von Linné són alguns dels exemples més coneguts de la intenció classificatòria d’aquest període, però n’hi va haver molts altres de menys coneguts, com l’Universo Abreviado.

Gràcies a la subvenció per a la conservació i restauració de béns mobles del Departament de Cultura de la Generalitat, mitjançant l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, i amb la participació del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, l’exemplar de l’Universo Abreviado del Museu de Ciències Naturals de Granollers ha estat restaurat al taller de la restauradora Rita Udina. Donat al Museu per Toni Arrizabalaga, la restauració del nostre Universo ha portat molta feina a la restauradora Ana Tourais: s’ha desinfectat, s'han desmuntat i consolidat els relligats, s’han eliminat afegits, s’han hidratat, netejat i aplanat les cobertes, s’han refet les tanques amb pell adobada amb alum de roca, tal com eren les originals... Un cop realitzada la restauració, podeu tornar a gaudir de l’exemplar de l’Universo Abreviado que es troba a la Biblioteca del Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Les cobertes de Universo Abreviado del Museu, abans de ser restaurat, dalt, i després de la restauració, baix. S'aprecien també les noves tanques de pell adobada amb alum de roca (Fotografies de Pep Soler Plana).

ARXIU

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!