16.04.2018 Notícies BiBIO - Papallones

L’anàlisi de preferències d’hàbitat de Papallones al web del CBMS

Lepidòpters

Ja es pot consultar al web del CBMS l’apartat de Resultats de preferències d’hàbitat de les espècies. Per accedir-hi, cal entrar a l’apartat Resultats per Hàbitat. Aquest inclou els percentatges de preferència d’hàbitat de la majoria d’espècies de papallones que surten a la xarxa CBMS.

Així mateix, es pot observar a cada categoria d’hàbitat el conjunt d’espècies que hi té associades, tant les més característiques com totes aquelles que hi presenten cites. Es pot veure també a quins itineraris apareix el tipus d’hàbitat en qüestió i en quin  percentatge, i les diferents comunitats vegetals que l’inclouen.

D’altra banda, s’han elaborat dos índexs descriptius a partir d’aquestes anàlisis:

  • L’índex d’especialització SSI permet calcular el grau d’especialització d’hàbitat de les papallones a partir de la distribució de les densitats en els diferents tipus d’hàbitat.
  • L’índex tancat-obert TAO permet veure la preferència d’una espècie per a ambients més tancats o més oberts.

A la fitxa de cada espècie, hi ha tota la informació concreta sobre  les seves preferències d’hàbitat.

Els resultats mostren com tant els prats mediterranis com sobretot els montans, així com els ambients ruderals i els desprovistos de vegetació, presenten un nombre d’espècies molt elevat. En un terme mitjà hi ha els matollars, conreus i els prats alpins. Totes les categories d’ambients boscosos, més tancats, tenen una diversitat baixa d’espècies, mentre que els ambients antropitzats i els del litoral tenen un nombre d’espècies molt baix.

ARXIU

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!