28.06.2021

Factors ambientals de les fluctuacions poblacionals anuals d’un insecte migrador transsaharià: la migradora dels cards

Lepidòpters

Aquesta setmana, a la prestigiosa revista PNAS, el Museu de Ciències Naturals de Granollers lidera un estudi que analitza l'origen de les enormes fluctuacions interanuals en les migracions europees de la papallona migradora dels cards, Vanessa cardui. Cada primavera, aquesta papallona arriba al sud d’Europa com a part d’un circuit migratori multigeneracional que s’estén des d’Escandinàvia fins a l’Àfrica subsahariana. No obstant, la mida de la població migratòria varia enormement i pot arribar a multiplicar-se per varis ordres de magnitud alguns anys. Fins ara, però, no s'havia estudiat el motiu d'aquesta variació.

En aquest treball, un grup d'investigadors encapçalat per Gao Hu (Universitat de Nanjing), Constantí Stefanescu (Museu de Ciències Naturals de Granollers) i Jason Chapman (Univesitat de Exeter) han combinat dades ambientals de l’hivern i primavera a les regions crítiques de l’Àfrica i Europa, registres de més de 20 anys dels programes de seguiment Butterfly Monitoring Scheme a la Mediterrània i el nord-oest d'Europa, i simulacions de les trajectòries atmosfèriques al llarg de les rutes migratòries per modelitzar les fluctuacions interanuals d'aquesta papallona a Europa.

Els resultats mostren que el factor principal que explica la variació en la magnitud de la migració són les condicions hivernals a l’Àfrica occidental subsahariana, on precipitacions inusualment altes a la tardor poden produir una abundància de recursos utilitzables per les larves els mesos d'hivern en una regió que altrament passa per l’estació seca. Les simulacions de les trajectòries de vents demostren que la generació de papallones que emergeix en aquesta regió a finals d’hivern i principis de primavera pot trobar les condicions atmosfèriques adequades per permetre a les papallones creuar el desert del Sàhara i arribar a la regió del Magrib del nord-oest d’Àfrica, on es desenvolupa la següent generació que emergirà a l’abril i al maig abans de migrar al sud d’Europa. La precipitació al Magrib durant l'inici de la primavera també condicionarà l'èxit reproductiu i la importància de l'arribada migratòria a les nostres latituds.
Teniu l’enllaç a la publicació a través de la següent citació:

Gao Hu, Constantí Stefanescu, Tom H. Oliver, David B. Roy, Tom Brereton, Chris van Swaay, Don R. Reynolds & Jason W. Chapman (2021). Environmental drivers of annual population fluctuations in a trans-Saharan insect migrant. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol 118

ARXIU

Subscriu-te al Butlletí informatiu del Museu

Estigueu informats!